Handleidingen

Snel aan de slag met Loon 2020 Online (voor nieuwe gebruikers)...
Algemene handleiding Loon 2020 (HTML)...
Algemene handleiding Loon 2020 (PDF, 281 pagina's, 26 Mb)...


Loon 2020

Installatie Loon 2020...
Importhandleiding van Loon 2019 naar Loon 2020...
Uitleg Werkhervattingskas (WGA, ZW-flex)...
Aanpassen premies Werkhervattingskas...
Eigenrisicodrager invoeren in Loon 2020...
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA 2020...
Pensioenuitkering...
Eigen pensioenregeling...
Auto van de zaak, 2020...
Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling ...
Lease-fiets van de zaak, 2020...
Melding afrekenen WKR in 2019...
Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon...
Loonstrook 2020. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering...
Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2020
Cumulatieve methode (VCR) 2020...
Extra periode in 2020...


Werkkostenregeling

Werkkostenregeling, de theorie...
Werkkostenregeling, in Loon...
Werkkostenregeling, lijst van vergoedingen en verstrekkingen...
Fiets ter beschikking gesteld en WKR. Stroomschema...
Cafetariaregeling in Loon...


Mijn.loondossier.nl

Algemeen (korte uitleg)...
Loon-gebruikers (uitgebreide uitleg)...
Cliënten administratiekantoor, lange uitleg...
Cliënten administratiekantoor, korte uitleg...
Werknemers (korte uitleg)...
Serie-overzichten naar uw cliënt via mijn.loondossier.nl...
Wachtwoord of gebruikersnaam kwijt / niet ontvangen voor mijn.loondossier.nl...
Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl...
mijn.loonDossier.nl, App werkGever...
mijn.loonDossier.nl, App werkNemer...
mijn.loonDossier.nl, App werkNemer, Android...
mijn.loonDossier.nl, App Administratiekantoor...
Beveiliging mijn.loondossier.nl (technische uitleg)...
Verbeterde beveiliging mijn.loondossier.nl (niet-technische uitleg)...


Verzuim en verlof via Agenda

Verzuim en verlof via de Agenda...
Saldomutatie via de Agenda...
Werkuren oproepkrachten via Agenda...
Verlofopbouw in dagen, of in geld?...


Installatie

Installatie Loon 2020...
Back-ups maken en herstellen...
Machtiging aan Loon om uw back-up te bekijken...
Waarschuwing SmartScreen-filter bij downloaden Loon...
Problemen met e-mailen vanuit Loon?...
Starten of stoppen administratie tijdens het jaar...
Overnemen of overdragen Loon-administratie tijdens het jaar...


Reserveringen

Reservering voor o.a. 13e maand...
Reserveringen, kosten werkgever...
Reservering eerste verloning van het jaar wijkt af...
Reserveringen Uitzendbranche...
Persoonlijk Keuzebudget, 32 Goederenvervoer...


Werkgever

Uitleg sectoren met grondslag voor pensioenpremies...
Sectoren met grondslag. Toeslag mee in de pensioenpremie?...
Berekening pensioenpremie bij part-timer...
Pensioenuitkering...
Levensloop, werkbonus, spaarloon...
Levensloopregeling, uitgebreide uitleg...
Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband?...
Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven...
Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven...
Pensioen via Stipp in groepen buiten de 52 Uitzend ABU/NBBU...
Inlenersbeloning 52 Uitzendbedrijven...
Uitzendkrachten in de Bouw...
Bijzondere werknemers...
Auto van de zaak, 2020...


Berekenen

Gegevens voor de verloningen...
Resultaten van verlonen (serieberekenen)...
Overwerk. Hoe gaat Loon daarmee om?...
Toeslagen samenvoegen bij overwerk...
Loonbeslag en betalingsregelingen...
Seniorenregeling...
Premie PAWW in Loon...
Vakantiegeld berekenen...
Reserveringsperiode extra of juist minder bij vakantiegelduitbetaling...
Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald...
Afkoop pensioen in eigen beheer...
Overwerkpercentages in Loon......
Import loonuren en loondagen voor oproepkrachten...
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2020...
Transitievergoeding...
Vergoeding niet nakoming aanzegplicht...
Wachtdagen en (deels) doorbetalen bij ziekte...
Nabetalingen bij werknemer uit dienst...
Halverwege periode in of uit dienst ...
Verloning AOW-gerechtigde werknemer...
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA...
Werknemer met uitkering. Direct of werkgeversbetaling...
Werknemer met WGA-uitkering...
Werknemer met Zieketwet-uitkering...
Eigen pensioenregeling (niet-cao)...
Berekening pensioenpremie bij part-timer...
Herrekenen en opnieuw verlonen...
Historische lonen en het verschillenjournaal...
Werking voordeelregel NB Vervallen per 2016...
Loonkostenvoordelen...
Niet-gerealiseerde premiekortingen...


Loonaangifte

Jaarwerk 2019...
Melding afrekenen WKR in 2020...
Aangifte loonheffingen...
Overzichten na de aangifte loonheffingen...
Correctie in het vorige jaar. Hoe gaat die mee in de loonaangifte?...
Verschil bedragen journaalpost en aangifte?...
Verandering loonheffingennummer met terugwerkende kracht, en tijdens het jaar...
Importeren aangifte loonheffingen vanuit ander salarispakket...

Pensioenopgaven

Voorbereiden periodieke opgaven pensioenuitvoerders...
UPA TKP. Voorbereiden en inzenden (o.a. sector Detailhandel)...
UPA PGGM. Voorbereiden en inzenden (sector 35 Zorg en Welzijn)...
Uniforme pensioenaangifte PGB...
Uniforme pensioenaangifte AGH...
Sector Bouw. Pensioenopgave naar APG...
Sector 18 Reiniging. Pensioenopgave naar APG...

Aandachtpunten per sector

Aandachtspunten sector 01 Agrarische bedrijven...
Aandachtspunten sector 03 Bouw...
Aandachtspunten sector 03 Bouw UTA...
Aandachtspunten sector 12 Metaal en Techniek...
Aandachtspunten sector 17 Detailhandel...
Aandachtspunten sector 18 Reiniging...
Aandachtspunten sector 28 Taxivervoer...
Aandachtspunten sector 32 Goederenvervoer...
Aandachtspunten sector 33 Horeca...
Aandachtspunten sector 35 Zorg en Welzijn...
Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven...
Aandachtspunten sector 53 Beveiliging...


Overzichten

Afdrukken blanco loonstrook...
Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?...
Aanmaken uploadbestand Click en Claim via Loon...
Export journaalpost naar iMUIS Online...
Export journaalpost naar Twinfield...
Export journaalpost naar Exact...
Export journaalpost naar SnelStart...
Historische lonen en het verschillenjournaal...


Instellingen en voorkeuren

Problemen met e-mailen vanuit Loon?...
Uitschakelen Outlook-melding bij e-mailen loonstroken...


Loon Online

Waarom overstappen op Loon Online?...
Wat is Loon Online? Uitleg voor bestaande klanten (overstappers)...
Wat is Loon Online? Uitleg voor Loon Op Proef-gebruikers...
Hoe overstappen naar Loon Online Windows?...
Uitlegfilmpje overstappen naar Loon Online Windows...
Hoe overstappen naar Loon Online Mac OS?...
Loon Op Proef, hoe direct starten met Loon Online Windows...
Uitlegfilmpje Loon Op Proef, hoe direct starten met Loon Online Windows...
Loon Op Proef. Uitleg rdp-file voor Apple Mac OS...
Faq's Loon Online...
Mailen vanuit Loon Online...
Aanhoudende issues met mailen vanuit Loon Online...


AVG

Toelichting Verwerkersovereenkomst (AVG)...
Maatregelen verder dan AVG voorschrijft...
Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon...
Privacy statement...
Cookie-beleid...
Back-up naar Loon met maar 1 werkgever...


Diverse

Favorieten toevoegen in Loon...
Cumulatief Voortschrijdend Rekenen (VCR)...
Arbeidsovereenkomsten via Loon...
Onderwerpen Arbeidsovereenkomst. Alfabetisch...
Loon Vandaag...
Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand ...
Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in Loon...
SEPA-betalingen met Loon...
Import in Loon vanuit HRM- of en tijdsregistratiepakket...
Bewaartermijnen en controle fiscus...
Individueel ontwikkelbudget via De Leerrekening...


Loon 2019

Snel aan de slag met Loon 2019... (voor nieuwe gebruikers)
Installatie Loon 2019...
Uitleg Werkhervattingskas (WGA, ZW-flex)...
Aanpassen premies Werkhervattingskas...
Eigenrisicodrager invoeren in Loon 2019...
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA 2019...
Pensioenuitkering...
Eigen pensioenregeling...
Auto van de zaak, 2019...
Melding afrekenen WKR in 2018...
Loonstrook 2019. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering...
Home Loon Online Aanmelding beheer Loon Online-Status Waarom Loon Online? Help Hoe kan ik? Handleidingen Contact Bestel Stroken/enveloppen Abonnement Loon Cursus Informatie Aanvraag Mijn Gegevens Aangiften Facturen Download
Ons team
Sponsoring